Relacje inwestorskie

Instrukcja dla stron chcących kupić/sprzedać akcje

Jeśli chcą Państwo sprzedać, akcje najpierw należy mieć odpowiednią ilość akcji na  
dokumencie akcyjnym. Jeśli sprzedają Państwo tylko część akcji, należy je rozbić. 

Jak rozbić/podzielić akcję?

By rozbić akcje na kilka, należy wysłać do nas dokument akcyjny z informacją jak mają być podzielone akcje (np. Mam 100 akcji proszę o rozbicie akcji na 2 pakiety:   w pierwszym 80 akcji w drugim 20 akcji). Spółka „rozmienia” na odpowiednie częścia dokumenty odsyła Państwu by mogli Państwo dokonać sprzedaży części na jakiej zależy.

Jak sprzedać akcje?

Na poniższej stronie internetowej znajduje się umowa, którą należy podpisać w trzech egzemplarzach  
(po jednej ze stron i jeden egzemplarz dla spółki). 

Co powinienem zrobić po zakupie akcji? 

Na stronie znajduje się również wzór wniosku o zmianę zapisu w Księdze Akcjonariuszy.
Wniosek o zmianę wpisu wraz z podpisaną umową, jako załącznik, należy wysłać na adres Towarzystwa Biznesowe SA  Aleja Niepodległości 245/17,  02-009 Warszawa. 

Wniosek powinien wypełnić i wysłać Nabywca.
Dodatkowo należy załączyć zgodę na elektroniczną informację o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którą może wypełnić i wysłać Nabywca (zgoda jest dobrowolna, ułatwi ona pracę Spółce i zmniejszy koszty). 

Jakie są koszty i obowiązki podatkowe?

Sprzedający – Jeżeli przy sprzedaży akcji jest zysk to jest on opodatkowany 19%. 

Kupujący akcję – powinien złożyć PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych)  
w terminie 2 tyg. od dokonanej czynności i opłacić 1% podatku.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. 
akcjonariusze@towarzystwabiznesowe.pl

Oświadczenie o zgodzie na powiadomienie elektroniczne o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej

Wzór umowy sprzedaży akcji

Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Partnerzy

123