Jak opanować sytuacje konfliktowe? Zasady i metody werbalnej samoobrony

Jak opanować sytuacje konfliktowe? Zasady i metody werbalnej samoobrony.

– cele i rodzaje werbalnej agresji;

– uniwersalny algorytm samoobrony;

– najbardziej skuteczne metody werbalnej samoobrony.