Kopalnie Jakuckiego Okręgu Diamentowego

Rozpoczęcie: 21 sierpnia 2019, 07:00
Zakończenie: 21 sierpnia 2019, 09:00
   
Adres: Gusto Food&Wine, ul. Szarych Szeregów 16, Poznań
Formuła: Śniadania biznesowe
Organizator: Towarzystwo Biznesowe Poznańskie
Telefon: +48 794 400 819
Email: m.myslek@towarzystwabiznesowe.pl

Prelegent

Barbara Dembowska

DiamondsLAB Barbara Dembowska

Opis wydarzenia

Jakucki okreg diamentowy został odkryty w latach 50-tych poprzedniego wieku. Do dnia dzisiejszego jest poznanych około 1000 kimberlitów, a wśród nich 150 lejów kimberlitowych zawiera diamenty.
Autor Barbara Dembowska brała udział w międzynarodowej ekspedycji w rejonie Jakucji. Pierwszym miejscem badań to miasto Mir, które wraz z kopalnią jest istotnym miejscem związanym z przemysłem diamentowym w Rosji. Przez 44 lata okresu wydobywczego wartość pozyskanych diamentów z tej kopalni przekroczyła 17 mld USD. Oprócz kopalni Mir diamenty pozyskiwane są z kopalni” Internationalnaja” i „Dacznaja”.
Korporacja, która zawiaduje kopalniami w Jakucji to korporacja Alrosa. W 2016 w kopalni Nyurbinskaya wydobyto diament o masie 241,21ct i jest on jednym z największych odkrytych diamentów w tym rejonie. Rezerwy diamentów z tej kopalni szacuje się na 37 mln karat.

Korporacja Alrosa sortuje pozyskane diamenty ze swoich kopalni w specjalnie utworzonych centrach sortowania zarówno w mieście Mir jak i w Moskwie. Duże diamenty powyżej 10 karat sprzedawane są na specjalnych aukcjach np. w USA . Na ostatniej aukcji z sierpnia tego roku zostały sprzedane wszystkie 99 kamieni na kwotę 7 mln USD.

Agenda

07:00

Rozmowy kuluarowe

07:15

Przywitanie gości i lektura duchowa

07:20

Bufet (czas na nałożenie posiłku)

07:30

Prezentacja prelegenta

07:55

Pytania do prelegenta

08:00

Sesja autoprezentacji i rekomendacji

08:30

Sesja podziękowań

08:45

Ogłoszenia

08:50

Zakończenie części oficjalnej (rozmowy kuluarowe)

09:00

Rozmowy kuluarowe

Partnerzy

123