Odnajdź się w gąszczu informacji

Mapy myśli (ang. mind mapping) to przestrzenny sposób zapisu informacji, który sprzyja jej przetwarzaniu, zapamiętywaniu i kojarzeniu oraz pobudza kreatywne myślenie. Stosowanie map myśli zwiększa efektywność pracy i zapamiętywania dzięki synergicznej współpracy obu półkul mózgowych, wykorzystując przy tym metody z zakresu psychologii uczenia się i zapamiętywania. 

Pracując nad danym tematem lub ucząc się czegoś, w większości przypadków nie mamy współcześnie problemu z brakiem informacji, ale z jej nadmiarem. Dzięki Internetowi i nowym technologiom przepływ informacji jest błyskawiczny, a dodatkowo z każdym dniem jest jej coraz więcej. Powoduje to problem z poruszaniem się w tym gąszczu wiadomości oraz utrudnia skupienie się na najistotniejszych kwestiach. 

Tak samo jak w tradycyjnej rzeczywistości korzystamy z map lub aplikacji mapowych, aby lepiej orientować się w przestrzeni, tak przy przetwarzaniu informacji stworzenie mapy, która ich dotyczy, sprawia, że wyławiamy najbardziej istotną wiedzę. Tworząc mapę myśli, upraszczamy rzeczywistość w taki sposób, aby była bardziej zrozumiała — mamy wtedy całościowy ogląd danego tematu, dzięki czemu widzimy zależności pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami i lepiej go rozumiemy. Szybciej przyswajamy nowe informacje, sprawniej orientujemy się w zależnościach miedzy nimi oraz mamy większe szanse na znalezienie rozwiązania, gdy mapa przedstawia zadanie problemowe lub koncepcyjne.

Podczas tradycyjnego sporządzania notatek aktywna jest głównie lewa półkula mózgu, odpowiedzialna za myślenie logiczne, linearność, analizę, słowa i liczby. Dzięki temu, że na mapie myśli oprócz słów i symboli używamy także kolorów, rysunków czy efektu 3D, uaktywnia się prawa półkula mózgu odpowiedzialna za wyobraźnię, rytm, postrzeganie przestrzenie, kolory i obraz całości. Połączenie tych aktywności sprawia, że półkule mózgowe ze sobą współpracują, tworząc efekt synergii — uzyskany efekt jest dużo większy niż oddzielnie liczona suma składowych.

Mapa myśli może zająć malutki skrawek papieru i być wykorzystana do zapisu myśli przychodzących nam do głowy podczas picia porannej kawy czy podróży pociągiem, ale może też wypełnić całą ścianę dużego biurowego pomieszczenia i zostać wykorzystana do tworzenia całych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Technika mind mappingu znana jest na świecie już od kilkudziesięciu lat i jest na co dzień stosowana przez menadżerów i przedsiębiorców do kierowania oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Jak więc można wykorzystać mapy myśli do usprawnienia swojego biznesu?

Jak więc można wykorzystać mapy myśli do usprawnienia swojego biznesu?

1. Ucz się 

Zdobywaj wiedzę i od razu zapisuj ją na mapie myśli, dzięki czemu zaoszczędzisz czas na jej zakodowanie oraz powiążesz ją z kluczowymi dla Ciebie informacjami.

2. Analizuj

Przy podejmowaniu decyzji rozpisuj informacje na mapie myśli, dzięki czemu będziesz widział obraz całości i łatwiej dostrzeżesz relacje pomiędzy poszczególnymi elementami.

3. Pracuj

Rozpisuj proces współpracy z klientem na mapie myśli, dzięki czemu będziecie dysponować wizualizacją, która będzie służyła obu stronom. Ty będziesz znał zakres pracy, a klient będzie świadomy wszystkich elementów, które trzeba wykonać, aby zrealizować projekt.

4. Myśl nielinearnie i kreuj 

Tworzenie wartości dodanej — innowacji — wymaga nieszablonowego myślenia i łączenie elementów z różnych dziedzin, czasem bardzo rozległych. Zacznij myśleć na papierze przy tworzeniu mapy myśli, a zdziwisz się tym, jak szybko i łatwo twoje pomysły zaczynają łączyć się ze sobą.

5. Działaj

Pomysły przekuwaj w projekty i testuj je w praktyce. Mapy myśli z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego pozwalają na bardzo szybkie przejście od koncepcji do projektu z listą zadań do zrobienia, przypisaniem terminów i rozdziałem obowiązków. 

Mapy myśli to narzędzie, a najważniejszy jest proces, który przechodzimy w trakcie ich tworzenia — dzięki niemu lepiej pracujemy, uczymy się, analizujemy, podejmujemy decyzję i tworzymy tak, aby jak najlepiej odcisnąć swoje piętno w tym świecie.


dr inż. Tomasz Stachura

Pasjonat i popularyzator wykorzystania map myśli w nauce, pracy i biznesie. Prowadzi szkolenia w tym temacie w kraju i za granicą. Mapy myśli opisuje na swojej stronie internetowej mapymysli.net oraz profilu na Facebooku. Jest zapraszany do programów radiowych i telewizyjnych jako ekspert. Pracuje także jako wykładowca akademicki. Lubi spędzać czas ze swoją Żoną i czterema córkami.

Artykuł „Odnajdź się w gąszczu informacji” pierwotnie ukazał się w „Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych” (nr 13-14).


Dr inż. Tomasz Stachura będzie jednym z prelegentów na tegorocznym Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego. Opowie, jak można wykorzystać mapy myśli w biznesie.

Kliknij w poniższą grafikę, żeby dowiedzieć się więcej:

Partnerzy

123